Interkoi 2013

Enkele Yoshikigoi prijswinnaars Interkoi 2013

Ook de onderstaande koi werden groot gebracht met Yoshikigoi koivoer en vervolgens door Yoshikigoi Farm ingezet op de interkoi van 2013.