Koivoer en voerstops

voerstopVoerstops

De voerstops die wij jaren geleden introduceerden in de koi voeding heeft veel losgemaakt. Graag wil ik daar nog even op ingaan. De voerstops bij koi die wij adviseren hebben tot doel om een betere opname en blijvende opname te waarborgen van alle ingrediënten van het Koivoer. De voerstops variëren overigens van slechts enkele dagen tot enkele weken.

Wat is nu echter het nut en voordeel bij een voerstop:

Na optimale groei, pigment herstel.
Bij een hoog voedselaanbod in de zomermaanden groeien de Koi zeer snel en blijft de kleur vaak achter. Bij een voerstop heeft het pigment de kans om te herstellen na de snelle groei van de Koi in de zomermaanden. Daarom adviseren wij ook dat de voerstops in de zomer gehouden worden of in verwarmde binnen bassins.

Bij te snel dik wordende vissen zie je vaak dat het frame (lichaamsbouw) van de Koi negatief kan verlopen. Probleem daarbij is dat indien men dit gewoon op zijn loop laat de vis vaak dit negatieve verloop vast legt in zijn verdere ontwikkeling. Om dit wat tegen te gaan adviseer ik om bijvoorbeeld bij te dikke vissen een voeding stop in te lassen.